مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
ایمیل: 
htoraby@alumni.ut.ac.ir
H.torabizadeh@irost.ir
تلفن: 
57416278
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.