مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
رئیس گروه
گروه پژوهشی: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
ایمیل: 
n_oroujzadeh@irost.ir
تلفن: 
57416434
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.