مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
صنايع معدني و کاتاليست ها

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.