مرتبه علمی: 
استاد
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
ایمیل: 
eikani@irost.ir
mheikani@gmail.com
تلفن: 
021-56276637
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی