مرتبه علمی: 
استاد
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
mohannazadeh@irost.ir
تلفن: 
021-56276628
فاکس: 
021-56276629

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.