مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
فناوري هاي شيميايي سبز
ایمیل: 
latifi@irost.org
تلفن: 
2221

تب‌های عمودی