مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
فناوري هاي شيميايي سبز
ایمیل: 
shokrollahzadeh@irost.org

تب‌های عمودی