مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
رئیس گروه
گروه پژوهشی: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
تلفن: 
57416431
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.