مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
ایمیل: 
Habibpour@irost.ir
razihabibi@gmail.com
تلفن: 
57416284
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.