مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
bahreiniz@yahoo.com
zakerbahreini@gmail.com
تلفن: 
021-57416000
داخلی : 6279
021-56276637
فاکس: 
021-56276265
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.