مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
فناوري هاي شيميايي سبز
ایمیل: 
kashi@irost.ir

تب‌های عمودی