گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا بصیری
تاریخ شروع: 
1398
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت صنعتی پارس مینو
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.