گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت آرین گلوکز
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
آرین گلوکز
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.