گروه: 
فناوري هاي شيميايي سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر راضیه حبیب پور
تاریخ شروع: 
1396
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت آلومینای ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.