سال: 
2020
Inventors: 
علیرضا سدرپوشان داود صادقی فاتح محمدنبی دهدشتی مسعود حیدری
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.