سال: 
2020
Inventors: 
فاطمه ابراهيمي سيداحمد مظفري
شماره اختراع: 
103585
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.