سال: 
2018
شماره انتشار: 
97823
نوع انتشار: 
1397/11/7
شماره اختراع: 
.31282
Cite: 
آقای دکتر علی الیاسی، آقای سعید جعفریان قمی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.