-   دستگاه SPE
-    دستگاه افت فشار سريع
-    دستگاه آب فوق گرم
-    اسپري كوتينگ
-    سيستم استخراج جريان ناهمسو(آ‍زمايشگاهي و نيمه صنعتي)
-    تستر پيل هاي سوختي
-    ساخت كاتاليست
-    ساخت كلكتورهاي سهموي
-    ساخت انواع راكتورهاي ميكروكانال
-    ساخت تجهيزات به سفارش متقاضي

 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.