پایلوت استخراج جامد- مایع و
عصاره ­گیری از گیاهان 

پایلوت چندمنظوره استریفیکاسیون و تقطیر مولکولی پایلوت چند منظوره مواد موثره داروئی
پایلوت عصاره ­گیر و تبخیر­کننده فالینگ فیلم و اسپری درایر

پایلوت استخراج به روش حلال های فوق داغ
پایلوت اسمز معکوس دریایی
پایلوت چند منظوره تهیه مواد معدنی

پایلوت گلاس لاین

پایلوت آلژینات دندانپزشکی 
  

پایلوت استخراج مواد موثره گیاهان دارویی به روش جریان متقابل 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.