اولین کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی با هدف معرفی جدیدترین پژوهش ها، متدها و کیت های آزمایشگاهی با همکاری دانشگاه علوم پژشکی تهران، دانشگاه علوم پژشکی شهیدبهشتی و حمایت ستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاریخ 26 لغایت 29 بهمن برگزار خواهدشد.
در حاشیه این کنگره کارگاه های گوناگونی با موضوعات مختلف و با هدف سنجش های بالینی بصورت مجازی برگزار خواهد شد. در این راستا خانم دکتر نیلوفرناصری، کارشناس مسئول پژوهشی پژوهشکده فناوری های شیمیایی  بعنوان دبیر علمی کارگاه های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی این کنگره انتخاب گردیدند.
کارگاه ها بصورت عملی و تئوری فیلمبرداری و تدوین شده و توسط دبیر اجرایی کنگره جهت بهره برداری و استفاده ی علاقمندان در سایت      www. LDcongress.com      بارگذاری شده است.


                                                                                                                                             
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.