در راستاي انجام همكاري هاي مشترك به منظور افزايش مقياس محصولات آزمايشگاهي شرکت داروپخش  در روز بيست و دوم آذر ماه مدیران این شرکت ضمن بازدید از تجهیزات و توانمندی‌های پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در جلسه  با اعضای هیات علمی این پژوهشکده راه‌های افزایش همکاری و توسسعه تعاملات پژوهشی برای توسعه ارتباطات پژوهشي و شناسايي نيازهاي كشور را بررسی کردند.
در این دیدار دكتر قاسمي مدير تحقيقات و دكتر حسيني مدير تحقيق و توسعه شركت شيمي داروئي داروپخش از پايلوت‌ها و آزمايشگاه‌هاي تخصصي پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي و پايلوت گلس لاين و هم‌چنين تجهيزات سوله صنايع غذايي بازدید کردند.
در ادامه جلسه  دكتر ناهید خندان رییس پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي، توضيحاتي در خصوص فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي اعضاي هيأت علمي پژوهشكده، امكانات و تجهيزات موجود ارائه داد.
در پایان مقرر شد شركت داروپخش اولويت‌هاي پژوهشي كسب دانش فني در مقياس آزمايشگاهي و هم‌چنين  افزايش مقياس توليد را به پژوهشكده اعلام تا در قالب طرح پژوهشي مشترك تعريف و انجام شود.

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.