.کارگاه آموزشی با عنوان " فناوري هاي نوين در بسته بندي و فرآوري مواد غذايي" در تاریخ 4 و 5 ارديبهشت 97 (سه شنبه و چهارشنبه) در محل سالن فارابي  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار می گردد