پژوهشکده فناوریهای شیمیایی و دانشجویان آن به مناسبت گرامیداشت روزمعلم اقدام به برگزاری مراسم تجلیل از اساتید و مدرسان پژوهشکده نمودند. این مراسم  در روز 14 اردیبهشت در سالن اجتماعات پژوهشکده  با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزارشد و طی آن از  مقام علم و معلم تقدیر به عمل آمد.