در تاریخ 21ام  ماه جاری جلسه ای با حضور ریاست محترم پژوهشکده فناوری های شیمیایی و مدیر عامل شرکت مروارید دارو فردوس، در راستای توسعه ارتباطات پژوهشی و تعریف طرح های پژوهشی مشترک و ارائه خدمات تشکیل شد. در این جلسه ریاست پژوهشکده توضیحاتی در خصوص فعالیت های اعضای پژوهشکده و امکانات و تجهیزات موجود ارائه نمودند و مدیر عامل شرکت با ابراز خرسندی از ایجاد شرایط همکاری های مشترک، به شرح اهداف و فعالیت های شرکت پرداختند. در انتها تفاهم نامه ای با هدف انجام فعالیت های مشترک و استفاده از خدمات، فیمابین طرفین به امضا رسید.

 
   
                                                                                               
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.