خانم دکترناهید خندان، ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی از استادیاری به دانشیاری را تبریک گفته، از خداوند سلامتی و موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.