، روزبه عباس زاده طناز رهنماي آخري ، مجید جوانمرد داخلی
مجله علوم و صنایع غذایی شماره 82 ، دوره 15 ، 1 آذر1397 ، صفحه 373-385
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.