مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر و شهره روحانی ، مريم رنجبر
19 ،(2931) نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ/
1396
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.