آزمايشگاه كروماتوگرافي پژوهشكده صنايع شيميايي با سابقه طولاني، انواع خدمات را در زمينه آناليزهاي کروماتوگرافي HPLC و GC به مراجعه كنندگان ارائه مي نمايد.
عليرغم انجام فعاليتهاي روزمره، پويايي اين مركز باعث شده است تا ارتباط تنگاتنگ با آخرين نوآوريهاي دنيا در زمينه كروماتوگرافي تحت الشعاع قرار نگيرد. بعنوان مثال با در نظر گرفتن سهم مهم مراحل آماده سازي نمونه ها در كار آناليز كروماتوگرافي، از سال 1378 فعاليت گسترده اي در زمينه تكنيك استخراج با فاز جامد (SPE) شروع شد كه باعث افزايش چشمگير كيفيت و كاهش قابل توجه زمان و هزينه برخي آناليزها گرديد.

همچنين بطور ميانگين سالانه يك دوره علمي ـ كاربردي در زمينه آموزش تکنيکهاي HPLC (دوره هاي 5 روزه) و استخراج با فاز جامد (دوره هاي 2 روزه) برگزار مي گردد و از علاقمندان ثبت نام بعمل مي آيد.

مشخصات دستگاه HPLC :
دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارائي بالا از شرکت WATERS مجهز به تجهيزات ذيل مي باشد:
- دو عدد پمپ : Waters 510 HPLC Pump
- يك عدد انژكتور : Waters U6K
- يك عدد آشكار ساز : Waters 486 Tunable Absorbance Detector
- يك عدد آشكار ساز : Waters 410 Differential Refractometer Detector
- يك عدد فراكسيون كلكتور : Waters Fraction Collector

مشخصات دستگاه GC :
دستگاه كروماتوگرافي گازي PHILIPS مدل PU4500 مجهز به يك عدد آشكارساز FID و يك عدد آشكارساز TCD همراه با چندين ستون كروماتوگرافي موئين و فشرده براي آناليزهاي عمومي است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.