اين آزمايشگاه براي فعاليت تمامي پرسنل پژوهشکده از گروه هاي مختلف مهيا شده است و شامل مواد شيميايي و لوازم و تجهيزات عمومي مورد نياز براي انجام کارهاي پژوهشي همکاران پژوهشکده است از قبيل:

1 ـ كوره هاي الكتريكي 1200 ، 1700 درجه سلسيوس
2 ـ آون هاي معمولي 250 درجه سلسيوس
3 ـ آون هاي تحت خلاء
4 ـ انواع شيشه آلات آزمايشگاهي
5 ـ بن ماري
6 ـ تبخيركننده در خلاء
7 ـ شيكر لوله
8 ـ شيكر الك
9 ـ pH متر
10 ـ جارميل
11 ـ رنگ سنج نوري
12 ـ همزن هاي مغناطيسي و مکانيکي
13 ـ پمپ خلاء روغني
14ـ پمپ خلاء آبي
15 ـ دستگاه هاي سانتريفيوژ
16 ـ دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب
17- دستگاه تابش فراصوت (اولتراسوند) و حمام اولتراسوند
18- دستگاه ويسکومتر
19- حمام سيرکولاتور دما پايين (20- درجه سلسيوس)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.