در اين آزمايشگاه مي توان کليه آزمايش هاي مرتبط با طراحي واکنش هاي توليد هيدروژن، آزمايش هاي مربوط به ساخت اجزاي مختلف پيل هاي سوختي و آزمون پيل سوختي، و همچنين ساخت و ارزيابي کاتاليست هاي هتروژن را به انجام رساند. در واکنش هاي توليد هيدروژن و کاتاليست، اين آزمايش ها شامل بررسي فرآيند توليد و پارامترهاي موثر بر توليد، فرآيندهاي جداسازي و تخليص محصولات، بررسي سينتيک فرآيند، روش هاي افزايش راندمان و گزينش پذيري کاتاليست، طراحي و ساخت کاتاليست هاي هتروژن مورد نياز، احياء کاتاليست هاي مستعمل، ارزيابي هاي شيميايي و فيزيکي کاتاليست و ... مي باشد.
همچنين از جمله آزمايش هايي که در مورد پيل هاي سوختي در اين آزمايشگاه انجام مي شود مي توان به موارد زير اشاره نمود: ساخت و آزمايش MEA، ساخت و آزمايش پيل سوختي تک سل و مجموعه پيل سوختي، آزمايش V-I و بررسي شرايط عملياتي بر راندمان پيل و ...
امکانات آزمايشگاهي موجود در اين آزمايشگاه به شرح ذيل است:
1- کاتاتست با رآکتور آدياباتيک بستر ثابت و داراي يک خط جريان خوراک مايع و يک خط جريان گاز.
2- سيستم تقطير ناپيوسته با ستون پرشده به ارتفاع يك و نيم متر و قطر 4 سانتيمتر
3- رآکتور لوله اي داراي کوره الکتريکي با قابليت ايحاد دماي تا 800 درجه سلسيوس
4- کلسيناتور لوله اي با قابليت ايجاد دماي oC800
5- دستگاه اولتراسوند
6- دستگاه آزمون پيل هاي سوختي PEM تا ظرفيت 300 وات با خطوط مجزا براي خوراك هاي هيدروژن، اكسيژن و هوا.
7- گاز کروماتوگراف با قابليت استفاده به صورت on line و داراي دتکتورهاي TCD و FID
8- هيدروژن ژنراتور
9- فريزر با دماي 28- درجه سلسيوس همراه با مخزن تحت فشار براي جمع آوري مايعات فرار
10- دستگاه قرص ساز براي تهيه قرص هاي کاتاليست
11- دستگاه پرس گرم
12- لوازم مصرفي براي ساخت پيل هاي سوختي نوع PEM
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.