آزمايشگاه نانوفناوري و لايه نازك به منظور انجام فرايندهاي لايه نشاني، طراحي و ساخت محصولات لايه نازك، ارزيابي و توصيف شيميايي، فيزيكي و مكانيكي لايه هاي نازك ايجاد شده است. تهيه لايه هاي نازك، تهيه رنگينه هاي معدني، ساخت سل رنگينه اي و نيز ارزيابي الكتروشيميايي آنها از جمله وظايف اين آزمايشگاه مي باشد.

برخي از تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه به شرح ذيل است:

1- دستگاه كند و پاش مغناطيسي
2- دستگاه گالوانواستات-پتانسيواستات
3- دستگاه پوشش دهي چرخشي، Spin Coating 
4- اتاق تميز، Clean Room 

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.