پژوهشکده فناوري‏هاي شيميايي با اجراي چندين طرح پژوهشي در طول ساليان که برخي نيز تا مراحل نيمه صنعتي و صنعتي نيز به اجرا در آمده اند و با کسب دانش استخراج و فرمولاسيون بيش از 50 فراورده گياهان دارويي سابقه طولاني مدتي در زمينه گياهان دارويي دارد. اخيراً با توجه به سرمايه‏ گذاري اوليه معاونت محترم علمي و فناوري رياست جمهوري کشور، برخي از زيرساخت‏ها و امکانات ابتدايي و اوليه تهيه و توليد فراورده ‏هاي گياهي نيز فراهم شده است. در سالهاي اخير نيز با تحقيق برروي روشهاي نوين و پيشرفته استخراج مواد مؤثره گياهي مانند سيالات فوق داغ، سرماسياب، تبخير لايه نازک ريزشي و استخراج با روش جريان متقابل توسعه و پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه ها حاصل شده است.

آزمايشگاه مذکور به عنوان يک آزمايشگاه مرجع نمونه (Prototype) براي استانداردسازي فرآورده هاي گياهان دارويي و داروهاي گياهي تاسيس شده است که در فاز اوليه شامل بخشهاي آزمايشات فيزيکي-شيميايي، دستگاهي و ميکروبي مي باشد.

وظايف اين آزمايشگاه عبارتند از:
- کنترل کيفي و کمّي مواد اوليه گياهي و فراورده‏هاي نهايي تهيه شده براي کاربردهاي دارويي، غذايي و آرايشي – بهداشتي و اندازه‏گيري مواد مؤثره، تشخيص ايمني و مواد سمّي و تعيين پايداري و ماندگاري
- صدور برگه آناليز و گواهي نامه‏هاي تأييدي براي محصولات ارائه شده
- حمايت از فعاليت‏هاي پژوهشي و توليدي در چارچوب انجام آزمون برروي نمونه‏هاي ارسالي و ارئه مشاوره به منظور بهبود کيفيت فراورده‏ها

در حال حاضر برخي از امکانات آزمايشگاهي مرتبط با زمينه‏ هاي استخراج، جداسازي، شناسايي و آناليز و استانداردسازي گياهان دارويي و داروهاي گياهي در بخش‏هاي مختلف پژوهشکده فناوري‏هاي شيميايي وجود دارد که براي آزمايشگاه مذکور قابل استفاده هستند:
- انواع آون‏ هاي معمولي و تحت خلاء/اتمسفر
- دستگاه تابش فراصوت (اولتراسوند) و حمام اولتراسوند
- دستگاه‏ هاي کروماتوگرافي گازي (GC) با تزريق نمونه‏ هاي مايع و گاز به صورت on-line و ستونهاي پک و کاپيلاري مجهز به دتکتورهاي TCD و FID
- دستگاه کروماتوگرافي مايع باکارايي بالا (HPLC) مجهز به دتکتورهاي جذب نوري و ضريب شکست
- اسپکتروفتومتر (رنگ سنج نوري)
- دستگاه جذب اتمي
- سيستم استخراج با فاز جامد (SPE)
- دستگاه طيف سنج UV-Vis
- دستگاه طيف سنج مادون قرمز (IR)
- يون متر و پلاريمتر
- وسايل و تجهيزات عمومي آزمايشگاهي (انواع سيستمهاي هيتر و همزن، شيشه آلات، ترازو، الک، pH متر، ويسکوزيمتر و...)
- انواع شيشه آلات تخصصي استخراج و کلونجر
- تجهيزات سيستم کروماتوگرافي لايه نازک (TLC)
- دستگاه اندازه‏ گيري ضريب شکست
- سانتريفيوژ معمولي و آون دار
- دستگاه‏ هاي اندازه ‏گيري نقاط ذوب و جوش مواد
- آسياب‏هاي گلوله‏ اي و چکشي و ميله ‏اي
- دستگاه استخراج با سيال فوق داغ
- فريزر با دماي پايين
- دستگاه کپسول پرکن
- دستگاه پرکن مواد پودري