سمینار یک  با عنوان  “شیرین سازی آب لب شور با استفاده از فرایند یون زدایی خازنی”توسط خانم مهندس روزیتا دانش فر، دانشجوی دکترای مهندسی شیمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی در روز سه شنبه 29 بهمن ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.