معرفي شدگان مصاحبه دوره دكتري مربوط به رشته های شیمی معدنی، مهندسی شیمی و مهندسی صنایع غذایی به اطلاعیه‌‏های پژوهشکده فناوری های شیمیایی درباره نحوه و تاریخ مصاحبه توجه کنند.
 
با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای مصاحبه دوره دکتری به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و نیاز به اطلاعات کامل از نحوه و تاریخ مصاحبه لازم می‌باشد این داوطلبان به اطلاعیه‌های مندرج ذیل توجه کنند.
ضمنا شایان ذکر است ساعت مراجعه به پژوهشکده فناوری های شیمیایی جهت انجام مصاحبه از  8 و نیم صبح می باشد. ​

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.