راضیه احمدی زاده، سید مهدی لطیفی، علیرضا پنداشته، سهیلا شکرالله زاده

مجله آب و فاضلاب، 29 (6)، 78-65 (ISC).

2018