مترجمین: اسلام کاشی - نرجس همتی علم
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2018
حوادث محتمل در یک واحد فرایندی را به کمک قوانین فیزیکی و ریاضیاتی می­توان پیش­بینی نمود. این علم، ارزیابی پیامد حوادث فرایندی نامیده می­شود. در این علم عموماً انتشار گازهای سمی و آتش­زا، نحوه گسترش انواع آتش و شدت انفجار ابر گاز بررسی می­گردد. تأثیر این حوادث بر روی افراد و تجهیزات به کمک معیارهایی سنجیده می­شود و در نهایت خسارات احتمالی برآورد می­شود.
در این کتاب پس از آشنایی با روش­های شناسایی مخاطرات، با چگونگی مدل­سازی انتشار گازهای سمی و آتش زا، نحوه گسترش انواع آتش و شدت انفجار ابر گاز آشنا می­شویم. در هر بخش پیامدها و خسارات هریک از این وقایع شرح داده شده است. وجود تعداد زیادی مثال در هر قسمت و معرفی حوادث مشابه در جهان بر ارزش این کتاب افزوده و آن را برای خوانندگان جذاب نموده است.
آتش، انفجار و انتشار گازهای سمی- آنالیز ریسک و ارزیابی پیامدها
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.